Over Skerp onderwijs

Als kind lag er standaard een Bosatlas bij mij in de buurt. Ieder land, rivier of een mij onbekend gebergte moést ik opzoeken. Ik ben mateloos gefascineerd door alle kaarten met verschillende thema’s. Hiermee is mijn passie voor aardrijkskunde en alles wat er groeit en bloeit geboren. De link naar geschiedenis en natuur & techniek is voor mij vanzelfsprekend.

Als groepsleerkracht waren dit mijn favoriete vakken. Natuurlijk heb ik met verschillende methodes gewerkt. In de begintijd waren dat bijvoorbeeld Wijzer door de natuur, tijd en geschiedenis, maar ook een thematische methode als Topondernemers is mij bekend. Het maakte mij weinig uit met welke methode ik werkte, ik ervoer dat wanneer je als leerkracht plezier en passie uitstraalt, je de groep besmet!

Ik zou tegen alle leerkrachten willen schreeuwen:

’Kom toch eens je klas uit!’

Ik heb ervaring in het ontwikkelen van methodes voor wereldoriëntatie, maar ik ben ook gewend om teamtrainingen te geven.

Met Skerp wil ik alle scholen enthousiasmeren voor de mooiste vakken van de wereld. Als we kinderen op willen laten groeien tot verantwoordelijke wereldburgers die zich zelfstandig kunnen redden, dan biedt wereldoriëntatie enorme kansen. Ik denk verder dan de methode, maar wil aansluiten bij jullie school.

Ik zie wereldoriëntatie niet als 'los' onderwijselement, maar leg graag connecties naar bijvoorbeeld cultuur historisch erfgoed. 

"De eigen omgeving vormt een

ondergewaardeerde schat aan

lesmateriaal''

De boom in de tuin van de school, het verhaal van een oom die een wereldreis maakte, een oude schoolplaat of een 3D-printer, ik hoop dat scholen net als ik de rijkdom van dichtbij inzien.