Diensten

Visieontwikkeling wereldoriëntatie

Is er behoefte aan het (her-)opstellen van een visie op wereldoriëntatie?

Misschien is de schoolvisie verouderd of moet deze aangepast worden. Dan denken we graag mee en begeleiden het hele proces zodat er een heldere en passende visie ontstaat. Uiteraard is Skerp op de hoogte van actuele ontwikkelingen zoals curriculumveranderingen, burgerschap en de 21ste -eeuwse vaardigheden.

Uitzoeken nieuwe methode

Wanneer de school een heldere visie op wereldoriëntatie heeft en een passende methode erbij wil aanschaffen kan Skerp u daarbij helpen.

Wij hebben een brede kennis van allerlei methodes. Variërend van geïntegreerde methodes (thematisch) tot ‘losse’ vakken. Geheel onafhankelijk, maar meedenkend met de school kijken we samen welke methodes er uitgeprobeerd gaan worden en komen we samen tot een weloverwogen keuze.

Implementatietraject

Heeft de school onlangs een methode aangeschaft of is er reeds een keuze gemaakt en heeft u behoefte aan een implementatietraject?

Skerp heeft ervaring met veel verschillende methodes en gaat geen methode uit de weg. Een implementatietraject bestaat altijd uit een voorgesprek en één of meer trainingen. Het is afhankelijk van uw vraag. We maken graag een voorstel op maat voor u.

Verdiepingsslag

Werkt de school met een vertrouwde methode en willen jullie een verdiepingsslag maken?

Wellicht werkt de school naar tevredenheid met een methode maar denkt het team dat er meer te halen valt uit de methode? Zijn jullie geen ‘starters’ meer met de methode maar willen jullie de diepte in? Dan helpt Skerp u graag verder.  

Wilt u naast of in combinatie met de huidige methode onderzoekend leren invoeren?

Veel scholen willen werken aan de 21ste eeuwse vaardigheden en kinderen voorbereiden op de toekomst.

Wereldoriënterende vakken/projecten zijn bij uitstek geschikt om op verschillende manieren te werken aan deze doelen. Bijvoorbeeld door het opzetten van een leerlijn onderzoekend leren. Dat kan uiteraard passend bij jullie methode zijn.

Impuls geven aan rijke leeromgeving

  • Cultureel erfgoed
  • Inventarisatie onderzoeksmaterialen in de school
  • Excursies in de buurt
  • Externe contacten uitbreiden

De eigen omgeving van de school is meestal veel ‘rijker’ dan u denkt! Kent u die omgeving? Weet het team wat er te halen valt? Skerp maakt samen met het team een complete inventarisatie van de mogelijkheden in en rond de school.

Wanneer u een contactformulier invult bellen wij u z.s.m. terug.